Rik Vermeulen

Ik heb een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie in Delft en Rotterdam, en geef individuele therapie en begeleid groepen.
Lichaamswerk heeft me nieuw in contact gebracht met mijn kracht en verlangens en maakt dat ik een diepere verbondenheid met
mezelf en omringende wereld ervaar. Het verrast me ook nog steeds te merken hoe snel lichaamswerk tot verandering kan leiden, wat
goeddeels mijn groot enthousiasme voor de cursus Leven in je lijf verklaart.

Email: info@thisisnotastory.nl
Web: www.thisisnotastory.nl